Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar, echter dient de contributie per kwartaal te worden betaald. Verder is een keuze te maken uit het aantal speelsessies per week. Zie ook speeltijden.

Kosten lidmaatschap(vanaf 1 januari 2014)

Contributie voor 1 speelsessie is € 40,00 per kwartaal
Contributie voor 2 speelsessies is € 58,00 per kwartaal(momenteel geen 2 sessie mogelijk)
(betaling in de eerste week van de betreffende kwartaal)
Contributie is incl. bondsgeld.

Extra losse speelsessie van leden € 2, 50

Let wel: Lidmaatschap geldt altijd per jaar!

Voor leden die structureel gedurende lange periode wegens verblijf elders niet het hele jaar kunnen spelen, geldt een maandbedrag van € 15,00 per maand waarin er gespeeld wordt.

Losse speelsessie

Het bedrag van een losse speelsessie voor niet-leden van buiten Almere is € 3,50

Betaling

De betaling van de contributie kan worden overgemaakt op ING rekening 3067100, ten name van Almere Bowls Club, Almere.

Almere Bowls Club > De vereniging > Lidmaatschap

v.2.110701 © 2004 - 2017 Almere Bowls Club - Niets op deze website mag zonder toestemming elders worden gebruikt.